Šamotne vatrostalne opeke

Preuzmite kataloge

Klikom na link možete preuzeti kataloge.


Šamotne vatrostalne opeke .PDF (1.91 MB)

Formati šamotnih opeka .PDF (6.77 MB)


Naše šamotne vatrostalne opeke su našle primenu u skoro svim toplotnim agregatima i granama privrede, uz najznačajnije prisustvo u železarama, livnicama, obojenoj metalurgiji, opekarskoj industriji kao i kotlogradnji.


U našoj ponudi šamotnih vatrostalnih opeka između ostalog nalaze se:

  • šamotne opeke za crnu i obojenu metalurgiju,
  • šamotne opeke za kotlogradnju,
  • šamotne opeke za industriju stakla, opekariju kreča i cementa,
  • šamotne opeke za elemente za kotlove, kamine i peći na čvrsto gorivo, furune i pekarske peći,
  • kiselootporne opeke za dimnjake i hemijsku industriju,
  • odlivni materijal za livarstvo i crnu metalurgiju,
  • nosači grejača za livačke, odgrevne, kalioničke i ostale peći slične namene,
  • šamotne i termoakumulacione opeke za TA-peći,
  • termoizolacione opeke na bazi infuzorijske zemlje sa primenom do 950ºC,
  • vatrostalne termoizolacione opeke za temperature od 1150ºC do 1450ºC...

Kataloge sa detaljnim specifikacijama šamotnih vatrostalnih opeka koje imamo u ponudi možete preuzeti putem linkova sa desne strane.

Prisutni smo u preko hiljadu maloprodajnih objekata sa šamotnim setovima, lepkovima za dimnjačke cevi, šamotnim opekama za remonte peći na čvrsta goriva, dimnjačkim kapama.